وبلاگ مهدی ابراهیمی نوشتن را دوست دارم.نوشتن بخشی از زندگی من است. http://mahdiebrahimi.ir 2019-12-02T04:51:19+01:00 text/html 2019-10-13T13:53:31+01:00 mahdiebrahimi.ir مهدی ابراهیمی ماجرای فکری آوینی http://mahdiebrahimi.ir/post/563 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1- کتاب را به دوستانی که علاقه مند به مطالعه در زمینه مباحث تمدن ، هنر و فرهنگ هستند ؛ توصیه می کنم. البته نمی شود گفته منظومه ی کامل اندیشه های شهید آوینی است ولی مروری گذار و معرفی برخی آثار اوست<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2- هنر دینی ، ذکرالله است<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3- خطر #آخوندزاده ها و#تقی_زاده ی دیروز وامروز همواره برای فرهنگ است و هنرمند بهتر است این جریان را بشناسد.مهم ترین ویژگی که آوینی را از هنرمندان هم عصر خود متمایز می کند شناخت دقیق تمدن غربی و جریان روشنفکری است<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4- آوینی خود را در بین نحله های مختلف دینی در مواجه با توسعه وتمدن غرب ، نماینده عقلانیت اسلامی و وامدار اندیشه های امام خمینی می دانست. ( مصباح الهدایه و چهل حدیث امام خمینی از کتاب های مورد تاکید اوست)</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">5- تجلی هنری آوینی روایت فتح اوست.آن وجه تمایزی که آوینی با دیگران دارد همین است که او در 6 کتاب ( توسعه ومبانی تمدن غرب،فردایی دیگر ،حلزون های خانه به دوش ، انفطار صورت،رستاخیز جان،آیینه جادو ) مباحث را انقلابی و با طرح مساله شروع می کند.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">6- سیر تطور فکری آوینی خودش جالب است. او از روشنفکری نهیلیست بوده است. دوران فکری او به پیش از انقلاب و بعد انقلاب تقسیم می شود.خودش می گوید او بعد از انقلاب شروع می کند به بازخوانی فضایی که که در آن حضور داشته است. مقاله ی آخرین دوران رنج را می نویسد.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">7- آوینی اول از یکفربالطاغوت شروع کرد بعد به یومن بالله رسید. برخی یومن بالله هستند ولی از طاغوت رویگردان نشدند.آوینی تنوکرات را ذیل ولایت تکنیک قرار داده است. ولایت تکنیک یعنی به الله ایمان دارد ولی از طاغوت رویگردان نیست.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">8- تفاوت آوینی با دیگران در شناخت دقیق توسعه است. ما واقعا نمی دانیم توسعه چیست؟ پیشرفت به چه سمتی ؟ پس رفت از چه سمتی؟چه چیزی قرار است توسعه پیدا کند؟ قرار است فرهنگ توسعه یابد یا فرهنگ توسعه ، پیشرفت کند. این مباحث را آوینی در قالب ویژگی های جامعه مدرن مانند شهربازی، توریست ، سرگرمی ، فراغت و ... توضیح داده است.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">9- مساله امانیته ، سکولاریسم ، لائیک ، توسعه ، دمکراسی را آثار آوینی دقیق تر می توانیم بخوانیم وبشناسیم وتاثیر آن بر سبک زندگی و هنر ببینیم.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">10- شاخصه بشر مدرن ، امانیسم است. اگر شناخت دقیقی از امانیسم ( خداشدن انسان) نداشته باشیم در تحلیل تمدن، فرهنگ و هنر اشتباه خواهیم کرد. تاریخ و مبدا انسان در دو فرهنگ غربی و اسلامی کاملا متفاوت است. فهم ما از انسان این است که اولین انسان حضرت آدم و پیامبر است. ولی اولین انسان در امانیسم ، انسانی است که دغدغه اش غذا است. بشر اولیه بوده و کم کم تکامل یافته است و طی سالها شده است بشر مدرن!</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اگر امروز از انسانی سخن بگوییم که پیامبر بوده است به افسانه پردازی متهم خواهیم شد.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">11- نمادهای ادبی هنری و فرهنگی امانیسم است که موضوعش اتفاقا دین است. آثار داوینچی ، میکل آنژو ... آغاز امانیته است. این دوره جذابیت معنوی جای خودش را به جذابیت های ظاهری می دهد. مسیح ، مریم و حواریون آدم های خوش سیما ، جذاب یا موهایی جذاب و چشم هایی زیبا و ...تصویر سازی می شود.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">12- رنسانس را تولد دوباره انسان می دانند.دوران نوزایی انسان است.سوژه های ادبیات داستانی ، سینما و ... کم کم تغییرمی کند.ابعاد عالی و متعالی انسان حذف و صفات دانی (زیبایی ظاهری ، پول پرستی و شهوت) جایگزین می شود. همه فقیرانی هستند که یک شبه با یک ارث پول دار می شوند.یا با زنی به شهوتی می رسند و ...</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">13- یک بعد از وجوه امانیسم ، که زمینه شکل گیری تمدن سازی را مشخص می کند ، مصرف زدگی است. تعریف کار ، تفریح و فراغت عوش می شود. انسان تبدیل به انسانی می شود که 5 روز هفته کار می کند ودر دو روز هفته خرج می کند!</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">14- شما با یک نرم افزار هم می توانید خوشنویسی کنید. دیگر نیازی به آفرییندگی نیست. لذتی در برداشتن قلم و نی و جوهر و نوشتن نیست. در آفرینش یک خط دیگر شعف و وجدی نمی بینید.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">15- کارتون پینوکیو یکی از اثار هنری که به ظاهر برای کودکان است.اما نشان دهنده و انتقادی به جامعه مدرن است. وقتی به پینوکیو پیشنهاد می کنند که به شهربازی بروند. آنها به شهربازی می روند و بچه از صبح تا شب بازی می کنند. یک روز صبح الاغ می شوند.و همین الاغ ها وسیله سرگرمی بقیه بچه ها هستند. بچه ها که خودشان رفته بازی کنند حالا الاغ بازی بقیه بچه ها شدند. و این چرخه برای بقیه بچه ها هم هست. در این چرخه ، چرخه مصرف و اقتصادی کاپیتالیستی و سرمایه داری است. آوینی این دوره بشر را دوره مسخ انسان می داند.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">16- آوینی می گوید مدرنیته جهان شمول شده است ولی این یک نوع بیماری است که بشر را فرا گرفته است.نباید فرض مسلم بر این باشد که ما چاره ای جز در هضم شدن در مدرنیسته نداریم.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">17- علم زدگی یکی دیگر از وجوه جامعه امروز غربی است. داروینسیم مبنای علم غربی است.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">18- انسان توسعه یافته چه انسانی است؟ انسانی که به آرامش و رفاه برسد. انسان توسعه یافته به تعبیر آوینی همان میمون برهنه است.این انسان جانب مادی را گرفته است و بنابراین درکی از عالم معنا ندارد. اگر بگویند فرشتگان به کمک جنودالله می آیند ، در عالم مدرنیته از تجهیزات نظامی شما می پرسند و باور ندارند اگر استقامت کنید ، خدا به کمک شما خواهد آمد.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">19- علم زدگی ، تنها راه شناخت معتبر را علم تجربی می داند. در این راه شناخت ، نگرش دینی و فلسفی چون قابل مشاهده نیست. مثلا منشا باران را زدوخورد ابرهای مثبت و منفی می داند.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">20- مشکل برخی هنرمندان انقلابی ، پیوستن به هنر از میانه راه است. اگر مبانی ، مقدمه ، منشا انسان ، منشا علم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>، دانش و شناخت را ندانند بی آن که بدانند ، سربازی از لشکر مدرنیته اند. حتی چه بسا نیت و منظور بدی هم ندارند.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">21- کشته شدن چند صدمیلیون نفر در جهان نتیجه توهم بلوغ بشر در دوره مدرنیته است. بنابراین آوینی می گوید ما در دوره افول بشر به سر می بریم. آوینی می گوید کدام سند اثبات می کند که انسان امروز ، بهترین انسان تاریخ بشر است.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">22- اصالت در اعتلا و پیشرفت معنوی است.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">23- عجله کردن و تکاثر تروت یکی از ویژگی های دیگر سبک زندگی غربی است. </font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">24- در مسیر سبک زندگی غربی ، توسعه برای تمتع است. یعنی کار می کنند تا بیشتر مصرف کنند.کار دیگر به معنای عبادت نیست. کار بیشتر برای تمتع و مصرف بیشتر است. فقط زنده اند و زندگی نمی کنند و خانه محل زندگی نیست، بلکه فقط خوابگاه بشر است.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">25- برای چه هنر پیشه ها ازدواج های غربی ازدواج های متعدد دارند. چون فهم آنها از نهاد خانواده تغییر کرده است.خانواده ای تشکیل نمی شود. عمر یک خانواده در کنار هم بودن گاهی به ده سال هم نمی سد.ازدواج بر مبنای نکاح تغییر می کند. بر مبنای یک دوره آشنایی است. زن و مرد ، نقش پدری و مادری ومسوولیت های ناشی از آن را قبول نمی کنند. یعنی اساسا خانواده نهاد مقدسی نیست که بر مبنای تعهد شکل بگیرد. </font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">26 - توسعه و پیشرفت با محیط زیست چه کرده است؟</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">27- آوینی در امر تذکر به حقیقت تمدن اسلامی بیش از همه چیز به موضوع هنر توجه نشان داده است.او درباره شعر ،هنرهای تجسمی ، سینما و معماری سخن گفته است و معتقد است نمی شود از هنر غفلت کنیم. هنر می تواند جامعه را تزکیه کند.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">28- شاعران همه لسان الغیب هستند.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">29- مبدا یک اثر هنری ، الهام ملکوتی است.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">30- معماری خوب انسان را با حیا ، با غیرت ، اهل ذکر ، و خلوت می کند.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">31- برخی هنرمندان آنقدر آلوده اند که مستقیما کلمات شیطانی را تلقی می کنند. واین عین تعبیر قرآن است.شیاطین به اولیاءشان وحی می فرستند.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">32- آوینی معتقد است که مدرنیته یعنی همین که از خیال شیاطین نازل شده است و انسان مدرن را هم نشین شیطان کرده است.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">33- آوینی انقلاب اسلامی را آغازی بر یک پایان می داند.</font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:Tahoma"></span></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font> </p> text/html 2019-01-12T20:03:00+01:00 mahdiebrahimi.ir مهدی ابراهیمی کتاب جان من http://mahdiebrahimi.ir/post/562 <p>لطفا کتاب #جان_من را بخوانیم.خاطرات همسر یکی از شهدای انقلاب اسلامی مشهد است. </p> <p>بخوانیم تا #انقلاب_اسلامی را به نام فقط چند نفر #خاص سند شش دانگ نزنند. </p> <p>اگر نخوانیم و ندانیم ، همین طوری پیش برویم انقلاب کاملا مردمی خمینی به چند خانواده #بدهکار و #هکتاری میراث انقلاب اسلامی را تقسیم خواهند کرد. </p> <p>#انقلاب_مردمی </p> <p>#انقلاب_خمینی </p> <p>#انقلاب_اسلامی </p> <p>#اشراف_طلبکار </p> text/html 2019-01-12T20:01:00+01:00 mahdiebrahimi.ir مهدی ابراهیمی موزه زیارت http://mahdiebrahimi.ir/post/561 <p>موزه زنده زیارت یا زیارت دوست داشتنی، #مینیاتوری از نرم افزار شکل گیری تمدن نوین ایرانی_اسلامی است. </p> <p>آنچه امروز در فرهنگ رنج می بریم، نگاه #کاریکاتوری است. </p> <p>فرض کنید تجلیل از #مادر_شهید با نگاه #فمینیستی یا ویژه نامه ای برای شهدا بدون مرزبندی با #فتنه! </p>